XXIV Lliga Profesional de Raspall Trofeu Diputació de València

 

REGLAMENT

Les persones físiques i jurídiques, relacionades directament amb la modalitat de Raspall queden sotmeses al present Reglament i a les conseqüències que se’n deriven per incompliment.

Els esportistes s’han de regir pel principi de joc net, mostrant respecte per l’activitat esportiva i l’adversari.
S’atendrà a la defensa de la competició en igualtat de condicions.

NORMATIVA

SISTEMA DE COMPETICIÓ:

El campionat consta de 6 equips integrats per parelles i trios, el Campionat es compon de dos fases:

– PRIMERA FASE: consta de 21 partides, en el sistema de lliga regular de tots els equips contra tots, pasen a la següent fase els 4 equips amb major puntuació.

-SEGONA FASE/ FASE FINAL: composta per les semifinals, que es jugaran a partida única, i la Gran Final, que es disputarà amb la fòrmula del millor de tres partides.

EQUIPS/SUBSTITUCIONS:

Es composen de dos o tres jugadors .

-. Substitucions: en cas d’haver un jugador lesionat, entrarà per substituir-lo algun dels reserves amb les consideracions següents:

 • En la 1a Fase: entren jugadors reserves designats per l’organització..
  En cas de lesió, el nombre de components d’un equip pot variar.

En cas que un jugador reserva jugue més del 50 % de les partides de la primera fase, es quedaria com a titular de l’equip per acabar la competició.

 

Si la substitució es du a terme en les seminals absolutes en la Fase Final, i guanyen disputarà la Final el substitut/s.

 

APLAÇAMENTS:

Només es poden suspendre partides de la competició en els casos següents:

 

 1. Durant la partida, en cas de plutja, manca de llum o inclemències meteorològiques que facen impossible la disputa de la partida amb les garanties suficients.

 

 1. La decisió de la suspensió correspon al delegat/juge de l’ organització. En aquest cas la partida es jugaria el dia següent, al trinquet que realitze partida habitualment eixe dia, en cas d’haver més d’un trinquet, decideix l’organització, respectant sempre el criteri de proximitat geográfica.

 

 

 1. En cas de suspensió per les nomenades circunstàncies, la partida es reanuda al dia següent partint de 0 al marcador, excepte en el cas de que algún dels dos equips haja aplegat a 15 en jocs, en aquest cas, l’equip que haja aplegat a 15 seria el vencedor, excepte que estigueren iguals a 15 o marcador superiors, en aquest cas es jugaría al dia següent però partint del marcador en el moment de la suspensió en els jocs.
  1. En cas de lesió d’algun jugador abans de la Gran Final de la competició, es podria aplaçar la final el temps que establisca l’organització.

  SISTEMA DE PUNTUACIÓ:

  Per a la puntuació de la classificació general de la Primera Fase s’apliquen els criteris següents:

  • En cadascuna de les partides es fiquen en joc 3 punts.
  • L’equip que arribe a 25 suma 3 punts, sempre que l’altre equip no arribe a 20, on sumarien el vencedor 2 punts i el perdedor 1 punt.

  PUNTUACIÓ I RESULTAT:

  Les partides són a 25, a 5 jocs, eixint de 0 al marcador.

  Resolució empats Primera Fase:

  En cas d’empat en la classificació de la Primea Fase entre dos equips, es mirarà l’enfrontament directe.

  En cas de que l’empat siga entre més de dos equips l´ordre de preferència per a desfer l´empat serà el següent:

  1. a) El que més partides haja guanyat, entre els equips implicats.
   b) L’equip que tinga el millor coeficient (puntuació comptant els jocs a favor i en contra) dels enfrontaments entre els equips que continuen igualats.
  2. c) L’equip que més partides haja guanyat, en tota la primera fase.
  3. d) L’equip que tinga el millor coeficient (puntuació comptant els jocs a favor i en contra) del tanteig global de tota la competició.
  4. e) Si persisteix l’empat es realitzarà un sorteig.En la segona Fase és classifica per a la Final els equips vencedors de les semifinals absolutes, l’ordre dels enfrontaments será del primer classificat de la Primera Fase contra el quart, i del segon contra el tercer.
   VESTIMENTA L’equipatge esportiu és camiseta de color blau ó roig i pantalons curts de color blanc.
   REGLES DEL JOC
   T
   anteig: Els jocs van de 5 en 5 i, per tant, a cada joc guanyat li sumarem 5 als ja aconseguits, fins a arribar al tanteig final de la partida, que será de 25 tantos (5 jocs)La puntuació en cada joc es composa de quinzes i, per una altra part, de jocsanomenats tantos. El jocs van de quinze en quinze, agrupats en quatre jugades: 15, 30, Val i Joc.S’anomenen 15 net o per res/cap, 30 neta o per res/cap, Val net i Joc net.Guanyarà l’equip que faça els quatre quinzes amb una diferència de dos sobre el contrari. El joc consisteix en pujar i baixar, per la qual cosa, si després d’arribar un equip al Val l’equip contrari li empata, es baixarà a 30 per 30: anomenats Iguals o a Dos
   Traure:
   Per a començar la partida, la designació de l’equip que ha de situar-se al dau o traure es decidirà per sorteig tirant una moneda a l’aire o xapa (roig i blau). L’equip que guanye la reballada escollirà traure o restar.
   Serà quinze:

   1. a) Quan la pilota colpeja en qualsevol part del cos que no siga la mà ni l’avantbraç.
   2. b) Quan un jugador alça la mà i diu “quinze”.
   3. c) Quan la pilota toca el tamborí.
   4. d) Quan traspassa la ratlla del dau per terra.
   5. e) Quan es penja en el palquet de dalt o en la galeria del dau.
   6. f) Quan es queda o toca el terra de la llotgeta.
   7. g) Quan la pilota bota, toca rebot i no és jugada a l’aire.
   8. h) Quan la pilota va directa al rebot i no és jugada abans del segon bot.

   Serà falta:

   1. a) Quan siga raspada xafant la ratlla del dau o darrere ella.
   2. b) Quan un jugador llança la pilota a la galeria del rest, incloent la xapa de delimitació del rest o barana, si existeix.
   3. c) Quan un jugador tira la pilota a la galeria llarga i es queda penjada. (Sera quince si toca avanç la galeria del dau).
   4. d) Quan un jugador resta la pilota xafant l’espai de la llotgeta.
   1. e) Quan un jugador colpeja la pilota amb les dues mans juntes.
   2. f) Quan un jugador tira la pilota per dalt de la muralla fora del trinquet (cas dels trinquets descoberts), o bé quan es queda enganxada en la tela i ja no cau.
   3. g) Quan el jugador tira la pilota fora del trinquet per dalt de les galeries, encara que

   la pilota colpeja abans la galeria del dau (cas dels trinquets descoberts).

   NOTES:

   Tota pilota que torne del rebot i, al colpejar-la, el jugador toque la mà en terra, será considerada com que ha fet un bot.

   – Si dos jugadors li peguen alhora a la pilota, esta no serà bona i no farà joc.

   – La pilota que entre i isca de la galeria lateral farà joc.

   Serà pilota parada:

   1. a) Quan la pilota puja, directament o indirecta, a l’escala o colpeja en qualsevol espectador que estiga ubicat en ella.
   2. b) Si la pilota puja a l’escala entre el 9 i mig i la ratlla del dau, el jugador la podrá jugar a l´aire, bot o raspada.
   3. c) Si la pilota puja a l´escala directament entre el 9 i mig i el rebot del rest, o entre la ratlla del dau i el rebot del dau, es jugarà a l´aire o al bot.
   4. d) Si la pilota puja a l´escala després de botar com en l´apartat anterior, es jugarà a l´aire.
   5. e) Tota pilota que puja a l’escala haurà de jugar-se a l’altura on haja botat la pilota.

   Si la pilota ha donat el bot entre la ratlla del dau i la paret del dau, es jugarà a l’altura de la ratlla del dau. Si la pilota ha donat entre la ratlla del 9 i mig i la paret del rest, es jugarà a l’altura del 9 i mig.

   Tota pilota parada en el trinquet que es jugue raspada, es jugarà des del centre del mateix cap a l’escala en l’altura on haja pujat, podent raspar el jugador amb la mà que desitge.

Pages: 1 2 3 4 5 6
Comparteix:
Facebooktwitter