XXVI Lliga Professional d’Escala i Corda 2017

 

 

REGLAMENT

Les persones físiques i jurídiques, relacionades directament amb la modalitat de Raspall queden sotmeses al present Reglament i a les conseqüències que se’n deriven per incompliment.
Els esportistes s’han de regir pel principi de joc net, mostrant respecte per l’activitat esportiva i l’adversari.
S’atendrà a la defensa de la competició en igualtat de condicions.

NORMATIVA:

ÉS QUINZE:

Es fa quinze quan:
a. L’equip contrari fa falta o perd la pilotada.
b. La pilota que colpeja dins de la part de baix del palquet o qualsevol persona u obstacle que hi haja.
c. La pilota que passa, colpeja un obstacle mòbil o persona i torna

FALTA:

a) Quan la pilota cau fora directament del rectangle de joc (galeries laterals) i no torna al trinquet.
b) La pilota que toca o passa per baix de la corda central i la seua tela.
c) La pilota que colpeja una persona i passa.
d) La pilota que de ferida no toca l’escala.
e) Quan el jugador toca la corda central o la tela amb qualsevol part del cos.
f) La pilota que toca l’escala a la banda que estan jugant i passa per dalt la corda.
g) La pilota que toca algun obstacle mòbil i passa.
h) La pilota que toque qualsevol galería, donat que es juga amb el sistema de galeries prohibides.

PARADA

a) Està parada quan la pilota passa per dalt la corda i pegue entre la corda i el 6, bé directament, o quan bote i puge, que es jugarà sempre des del número 6.
És bona i permet continuar el joc:
La pilota que pega directa al tamborí es considera canxa, i si puja a la galeria i cau el joc continua, però si es queda a la grada, és quinze del que la tira.

EQUIPS:

1. Es componen de tres o dos jugadors i/o un feridor.
2. Substitucions: en cas d’haver un jugador lesionat, entrarà per substituir-lo algun dels reserves amb les consideracions següents:
a).- En la 1a Fase: entren jugadors reserves designats per l’organització.
b).-El nombre dels components de cada equip pot variar al entrar reserves.
c).-En cas que un jugador reserva jugue més del 50 % de les partides d’una fase, es quedaria com a titular de l’equip per acabar eixa fase, si es dona aquest cas i l’equip aplega a les semifinals absolutes de la competicó en la Fase Final, es quedaria en l’equip el jugador que més partides havera jugat durant tot el campionat.
d ).- Si la substitució es du a terme en les seminals absolutes en la Fase Final, i guanyen disputarà la Final el substitut/s.

APLAÇAMENTS:

Només es poden suspendre partides de la competició en els casos següents:
a) Durant la partida, en cas de pluja, manca de llum o inclemències meteorològiques que facen impossible la disputa de la partida amb les garanties suficients. En aquest cas, la partida es jugaria el dia següent.
b) En cas de lesió d’algun jugador abans o durant les finals es podria aplaçar les finals el temps que establisca l’organització.

JUTGES:

• Són funcions dels jutges classificar la jugada de bona o falta.
• En cada partida han de participar un mínim de 2 jutges, situats un a la corda l’altre al dau.
El delegat de la partida podrà ser també el jutge principal, i és la persona a qui s’han de dirigir els jugadors per a qualsevol incidència.
• El delegat de la partida és el màxim responsable del compliment de les normes de joc al llarg de la partida. La seua obligació és informar al comité de totes les incidències que es produïsquen en partida.

FERIDA (O TRAURE) I JOC:

• Si s’opta per la figura del feridor, el punter ha d’eixir des de la corda en els equips de tres jugadors.
• Abans d’efectuar la ferida, el jugador ha d’avisar el rest contrari, que li indicarà que ho pot fer. La ferida s’iniciarà botant la pilota a la pedra i després colpejant la paret per dalt la ratlla, tocant l’escala i caient dins del dau.
• Els jugadors de l’equip contrari poden jugar la pilota a l’aire o al primer bot després del dau, llançant-la a la part contrària per damunt de la corda central. Els jugadors de l’altre equip han de tornar-la també per damunt de la corda, continuant així el joc fins que algun dels equips perda quinze, es faça falta o la pilota es quede parada.

SISTEMA DE COMPETICIÓ:

El Campionat es compon de tres fases: Primera Fase: tindrem un torneig de 6 equips on jugaran tots contra tots, calssificant-se per a les semifinals els 4 equips amb millor puntuació.
Semifinals: dos semifinals, on s’enfrontarà el primer classificat contra el quart i segon contra tercer, els vencedors pasarana disputar la final de ronda.

Fase Final: Gran Final, accedeixen a aquesta els que guanyen les semifinals absolutes.

SISTEMA DE PUNTUACIÓ:

Per a la puntuació de la classificació general s’apliquen els criteris següents:
• En cadascuna de les partides es fiquen en joc 3 punts.
• L’equip que arribe a 60 suma 3 punts, sempre que l’altre equip no arribe a 50, on sumarien el vencedor 2 punts i el perdedor 1 punt.

PUNTUACIÓ I RESULTAT:

• Les partides són a 60 tantos, eixint r iguals a 15 al marcador.
Resolució empats Primera Fase:
En cas d’empat en la classificació de la Primea Fase entre dos equips, es mirarà l’enfrontament directe.
En cas de que l’empat siga entre més de dos equips l´ordre de preferència per a desfer l´empat serà el següent:
a) El que més partides haja guanyat.
b) L’equip que tinga el millor coeficient (puntuació comptant els jocs a favor i en contra) dels enfrontaments de totes les partides d’eixa fase.
c) Si persisteix l’empat es realitzarà un sorteig.

Pages: 1 2 3 4 5 6
Comparteix:
Facebooktwitter