XXXII Campionat Individual BANKIA d´Escala i Corda – Trofeu President de la Generalitat Valenciana

 

Reglament

REGLAMENT CAMPIONAT INDIVIDUAL
Trofeu President de la Generalitat Valenciana
Les persones físiques i jurídiques, relacionades directament amb la modalitat d’escala i corda de Professionals per al Campionat Individual Bancaixa queden sotmeses al present Reglament i a les conseqüències que se’n deriven per incompliment.
Els esportistes s’han de regir pel principi de joc net, mostrant respecte per l’activitat esportiva i l’adversari.
S’atendrà a la defensa de la competició en igualtat de condicions.
NORMATIVA

ÉS QUINZE

Es fa quinze quan:

a. L’equip contrari fa falta o perd la pilotada.
b. La pilota que colpeja dins de la part de baix del palquet o qualsevol persona u obstacle que hi haja.
c. La pilota que passa, colpeja un obstacle mòbil o persona i torna

És bona i permet continuar el joc:

a. La pilota que pega directa al tamborí es considera canxa, i si puja a la galeria i cau el joc continua, però si es queda a la grada és quinze del que la tira.
b. La pilota que bota i puja a l’escala en la banda del rest, excepte si el jutge la dóna parada.


FALTA:

a) Quan la pilota cau fora directament del rectangle de joc (galeries laterals) i no torna al trinquet.
b) Si toca directment la galeria del rest després de la feta de dau.
c) La pilota que toca o passa per baix de la corda central i la seua tela.
d) La pilota que colpeja una persona i passa.
e) La pilota que de ferida no toca l’escala.
f) Quan el jugador toca la corda central o la tela amb qualsevol part del cos.
g) La pilota que toca l’escala a la banda que estan jugant i passa per dalt la corda.
h) La pilota que toca algun obstacle mòbil i passa.
i) La primera pilota que es faça falta de ferida en cada joc es considerarà mitja, sent quinze a partir de la segona per a l’equip que estiga situat al dau.


PARADA

a) Està parada quan la pilota passa per dalt la corda i toca l’escala fins al 6. La pilota es posarà en joc des del número 6.
b) Estarà parada tota pilota que així ho considere el jutge.


APLAÇAMENTS

Només es poden suspendre partides de la competició en els casos següents:

a) Durant la partida, en cas de pluja, manca de llum o inclemències meteorològiques que facen impossible la disputa de la partida amb les garanties suficients. En aquest cas la partida es jugaria el dia següent.
b) En cas de lesió d’algun jugador abans de la final es podria aplaçar la final el temps que establisca l’organització.


JUTGES

Són funcions dels jutges classificar la jugada de bona o falta.

En cada partida han de participar un mínim de 2 jutges, situats un a la corda l’altre al dau.
El delegat de la partida podrà ser també el jutge principal, i és la persona a qui s’han de dirigir els jugadors per a qualsevol incidència.

El delegat de la partida és el màxim responsable del compliment de les normes de joc al llarg de la partida. La seua obligació és informar a l’empresa de totes les incidències que es produïsquen en partida.


FERIDA (O TRAURE) I JOC

Abans d’efectuar la ferida, el jugador ha d’avisar el rest contrari que li indicarà que ho pot fer. La ferida s’iniciarà botant la pilota a la pedra i després colpejant la paret per dalt la ratlla, tocant l’escala i caient dins del dau.

Els jugadors de l’equip contrari poden jugar la pilota a l’aire o al primer bot després del dau, llançant-la a la part contrària per damunt de la corda central. Els jugadors de l’altre equip han de tornar-la també per damunt de la corda, continuant així el joc fins que algun dels equips perda quinze, es faça falta o la pilota es quede parada.


PUNTUACIÓ I RESULTAT

En la Ronda Prèvia i Quarts: el jugador vencedor passa a la següent ronda. Si un jugador no pot jugar per lesió pasa directament el rival que se’l dona com a guanyador de la partida. Sols en la Final es podrá retrasar la cel·lebració de la mateixa.

Les partides són a 60 punts o tantos, i comença iguals a 15 al marcador. Partida guanyada són tres punts, si el perdedor arriba a 50 suma un punt i el vencedor dos punts.
En cas d’empat en la classificació entre dos jugadors: es mira l’enfrontament directe.

En cas d’empat en la classificació entre dos o més jugadors, l´ordre de preferència per a desfer l´empat serà el següent:

A) El jugador que tinga el millor coeficient en les partides de la LLigueta (puntuació comptant els jocs a favor i en contra), entre les partides dels jugadors empatats.

B) El jugador que tinga el millor coeficient en les partides de la LLigueta (puntuació comptant els jocs a favor i en contra), entre totes les partides de la Lligueta.

C) Si persisteix l’empat es realitzarà un sorteig

Pages: 1 2 3 4 5
Comparteix:
Facebooktwitter